Takarék Hitel (folyószámla)

Kölcsönfelvevők lehetnek

KKV-nak minősülő, legalább 2 teljes lezárt éves működéssel rendelkező devizabelföldi

 

a)    a Számviteli törvény szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek), amelyeknek éves nettó árbevétele eléri a 10 millió forintot, valamint

b)    árbevételtől függetlenül a Számviteli törvény szabályai szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót NEM készítő, az SZJA, ÉVA KATA hatálya alá tartozó gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, őstermelők (ideértve a családi gazdálkodókat és a családi gazdaság tagjait is).

 

KKV-nak minősül azon gazdasági társaság (Nyrt., Zrt., Kft., Bt., Kkt.), szövetkezet, egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelő, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

 

 • a KKV tv. szerinti kapcsolódó és partnervállalkozásainak figyelembevételével az összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
 • mérleg-főösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg,

 

Nem minősül KKV-nak a fenti feltételek ellenére sem a vállalkozás, ha a vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése (tőke vagy szavazati jog alapján) külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot.

 

Kizáró okok :

 

a )Éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozás esetén:

 

 • A hiteligénylő saját tőkéje az utolsó két lezárt pénzügyi évben negatív;
 • A hiteligénylőnek az utolsó lezárt pénzügyi évében a szokásos vállalkozási eredménye negatív;
 • A vállalkozás utolsó lezárt éves beszámolója szerinti éves nettó árbevétele nem éri el a minimum 10 millió Ft-ot;
   

b)A Számviteli törvény szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót NEM készítő egyéni vállalkozók, egyéni cégek, őstermelők esetén:

 

 • Szja. tv. szerint adózó vállalkozás az elmúlt két lezárt működési év legalább egyikében nem nyereséges
 • A KHR-ben nyilvántartott adatainak megismeréséhez teljes körűen  nem járul hozzá. (magánszemélyként is).
 • EVA/KATA szerint adózó vállalkozó nem rendelkezik legalább 2 éves számlavezetési múlttal a Takarékszövetkezetnél

 

A hitelfelvevőnek meg kell felelnie a Hitelgarantiqa Hitelgarancia Üzletszabályzatában foglalt követelményeknek, valamint a de minimis ( csekény összegű ) támogatásokra vonatkozó előírásoknak.

 

A termék igénybe vételének feltétele pénzforgalmi számla megléte a Takarékszövetkezetnél.

 

A pénzforgalmi számlát minimum a finanszírozás futamideje alatt folyamatos pénzforgalom bonyolítása mellett fenn  kell tartania.

 

 

A termék  folyószámla hitel, átmeneti forgótőke és ezen céllal nyújtott hitelek kiváltására használható.

 

Hitelkondíciók: a vállalati  hitel hirdetmény 4. sz mellékletében a Takarék Hitel  ( folyószámla hitelre)  írt aktuális kondíciók alapján

 

Forgalom megváltási díj:

 

A hitelt felvevő vállalkozásnak vállalnia kell, hogy évente legalább a hitelkeret 3-szorosának megfelelő terhelési számlaforgalmat bonyolít a Takarékszövetkezetnél vezetett számláján. A forgalom alakulását a takarékszövetkezet negyedévente és a hitelkeret lejáratát megelőzően, a lejáratot megelőző 15 naptári napon belül ellenőrzi, és szükség esetén figyelmezteti az ügyfelet az elmaradásra.

Amennyiben a lejáratot megelőző 15 naptári napon belüli ellenőrzés szerint a forgalom nem teljesül, úgy az elmaradt forgalom összegére vetített – a vonatkozó hitelkeret szerződésben meghatározott mértékű – forgalom megváltási díjat kell felszámítani.

 

Késedelmi kamat: az esedékesség napjától a megfizetés napjáig számított kamat, az esedékességkor meg nem fizetett összegre vetítve. Mértéke az ügyleti kamaton felül évi 6%.

 

Biztosíték:

 

 • Garantiqa 80 %-os kezessége
 • Természetes személy kezes ( legalább 50 %-ot elérő tulajdonos, Bt esetén a kültag, szövetkezet esetén a legnagyobb , legalább 10 %-os tulajdoni részesedéssel rendelkező személy )
 • felhatalmazó levél
 • opcionális fedezet ( további természetes személy kezessége, ingatlan vagy ingó jelzálog, óvadék )

 

Kezesre vonatkozó feltételek:

 

 • Egy kezes maximum 50.000.000.- Ft összegig vállalhat kezességet a Garantiqa által garantált, csupán készfizető kezességgel biztosított ügyletekben.

 

Hirdetmények