Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap

Rugalmasan hozzáférhető megtakarítás versenyképes hozammal!

Részesedjen a globális tőkepiaci mozgások nyújtotta lehetőségekből!

 

  • a mindenkori piaci környezethez igazodó, széles körben diverzifikált portfólióval rendelkező befektetési lehetőség,
  • közép- és hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához,
  • kis összeggel is elérhető befektetési forma.
     

Miért lehet megfelelő az Alap az Ön számára?

 

  • A bankbetéteknél és a rövid lejáratú állampapíroknál magasabb hozam elérésére törekvő ügyfelek pénzügyi céljainak megvalósításához, akik ennek érdekében az említett termékek kockázatánál magasabb kockázatot is hajlandóak és képesek vállalni.
  • Az Alap az eszközeit széles körben diverzifikálhatja, ezzel rugalmasan képes alkalmazkodni a mindenkor aktuális piaci környezethez.
  • Határozatlan futamidejű befektetés, amelynek nincs lejárata, forgalmazási időben, a teljesítési idő függvényében Ön könnyen hozzájuthat befektetett pénzeszközeihez és annak hozamaihoz.
  • Rugalmasan, országszerte több mint 1100 megtakarítási terméket forgalmazó takarékszövetkezeti fiókban hozzáférhető.
  • Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési számlának minősülő Takarék Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel adóelőnyök és EHO-mentesség érhető el. (1)


Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Alap főbb adatai:

 

Alap fajtája: Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű
Elszámolás: Vétel/Eladás: T+2 nap
Futamideje: Határozatlan
Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum 1 év
Névérték: 1 Ft
Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2016. február 15.

 

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt
Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

 

*Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán az 1-es a legalacsonyabb, míg a 7-es a legmagasabb kockázati szintet jelöli, azonban a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent kockázatmentes befektetést!

A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat.

 

Az Alap befektetési célja és hozama 

 

Az Alap célja, hogy egy mérsékelt részvényarányú, konzervatívan kezelt, kiegyensúlyozott vegyes alapon keresztül a befektetőknek közép távú befektetési lehetőséget kínáljon.

 

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési politika nyújtotta korlátok között az Alap forrásainak átlagosan 10 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektesse.

 

Az Alap visszatekintő hozamának megtekintéséhez használja az Alap Alapkezelőjének honlapján elérhető hozamkalkulátort:

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hozamkalkulátor által szolgáltatott hozam adatok múltbeli, úgy nevezett visszatekintő hozamok, melyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, változásra, illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.

 

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. Az Alap likviditási, devizaárfolyam, származtatott termékekből eredő, valamint nemzetközi tőkepiaci kockázatokat hordozza.

 

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon (www.megtakaritasok.takarek.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő oldalán (www.diofaalapkezelo.hu).

 

Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Alap Kezelési Szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek. Az Alappal kapcsolatos kockázati tényezőket az Alap Tájékoztatója tartalmazza. Az Alap Tájékoztatója, portfoliójelentése, éves, féléves jelentései és a Kiemelt Befektetői Információ a forgalmazási helyeken is elérhetőek.

 

A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

 

(1) Az adóelőny és az EHO-mentesség lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós befektetési számláról és a nyugdíj-előtakarékossági számláról szóló vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok Befektető általi teljesítésétől -, valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat.
(2) A Takarékbank Zrt., mint Forgalmazó által alkalmazott MiFID besorolást a Befektetési Üzletszabályzat részét képező Termékkatalógus tartalmazza.

 

 Kondíciók és díjak

 

Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

 

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Hirdetményünkben tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alap időszaki hozamairól, az Alapot érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelő internetes oldalán megtalálható hivatalos tájékoztatóból, kezelési szabályzatából, és a havi portfólió jelentésekből.

 

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjjegyzékben tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok

 

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében Hitelintézetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

RÉSZLETEK