1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Megtakarítások
  4. Lakossági devizabetét lekötések

Lakossági devizabetét lekötések

Lakossági devizabankszámláról lehetőség van az összegyűjtött deviza összeg lekötésére (EUR, CHF, USD, GBP)

A lekötött összeg lehet:

 

  • fix kamatozású - a futamidő alatt a kamat mértéke nem változik
  • egyszeri - lejáratkor a tőke és kamat összege a folyószámlára kerül
  • ismétlődő - lejárat után a betét rendelkezés szerint kamattal vagy anélkül újra lekötésre kerül a hirdetmény szerinti aktuális kamattal  


Javaslat:

 

A lekötési lehetőségek és a lekötési időtartamtól függő aktuális kamatmértékek a hatályos Hirdetményben kerülnek meghatározásra.

 

Az ügyfélnek lehetősége van az alábbi lejárati rendelkezéseket adni:

  • a tőke és a kamat összegének átvezetése a bankszámlára,
  • a tőke és a kamat együttes összegének lekötése azonos feltételekkel,
  • a tőke lekötése azonos feltételekkel, a kamat a bankszámlára kerül,
  • a kamatból fix összeg a bankszámlára kerül, a tőke és a kamatból a maradványösszeg lekötésre kerül azonos feltételekkel.


Az „azonos feltételekkel” kitétel a lejárati rendelkezésben nem vonatkozik a kamatláb mértékére, azaz az újra-lekötéskor a kamatláb az akkor hatályos „Hirdetmény”-ben foglaltaknak megfelelően alakul.

 

Természetesen az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a lekötés lejáratát követően új feltételekkel lekösse az így felszabaduló tőkét, illetve a tőke és a kamat együttes összegét, de ebben az esetben új betétlekötési megbízást kell adnia.

Hirdetmények