Deviza számlavezetés

Lakossági Deviza számla vezetés, betét lekötés.

A Nyugat Takarék a magánszemélyek és vállalkozások részére a hatályos pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelően devizaszámlát vezet a következő feltételekkel:

 

A számlanyitás feltétele magánszemélyek esetében hogy a Számlatulajdonos(ok) személyazonosítására alkalmas okiratát (érvényes személyi igazolvány/személyi azonosító kártya, lakcímkártya vagy útlevél/ új típusú jogosítvány) a számla megnyitásakor bemutassa. Pénzforgalmi deviza bankszámla esetében a számlanyitás feltételeit a pénzforgalomról szóló jogszabályok állapítják meg, a Takarékszövetkezet a jogszabályok által meghatározott, a számlanyitás feltételeinek vizsgálatához szükséges dokumentumok eredeti példányát bekéri. A számlanyitás díjtalan.

 

A devizaszámla fenntartásos, csak a számlatulajdonos illetve meghatalmazottai rendelkezhetnek felette. A számla felett rendelkezőket a számlatulajdonos személy, írásban jelenti be a Takarékszövetkezethez. Az aláírás bejelentő kartonon fel nem tüntetett személyek nem rendelkezhetnek a számla felett és szóbeli felvilágosítást sem kaphatnak a számláról.

 

A devizaszámla vezetése a következő devizanemekben lehetséges: EUR, CHF, GBP, USD, DKK. A számláról megvalósítható az átutalás indítás és a betétlekötés kezdeményezése. 

 

A számla javára érkező jóváírásokat a számla devizanemére váltjuk át. A számlára történő készpénzbefizetés is történhet eltérő devizanemben. A számla terhére átutalásokat indíthat, nemcsak a számla devizanemében, hanem minden olyan devizanemben, amelyre árfolyamot jegyzünk.

 

A Nyugat Takarék Szövetkezet a deviza átutalási megbízásokat a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. SWIFT rendszerén keresztül teljesíti, SWIFT kódja: TAKBHUHB.

 

A devizaszámlán elhelyezett betétek egyenlege a Számlatulajdonons Takarékszövetkezetnél elhelyezett egyéb névre szóló betéteivel összevontan a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény alapján, a törvényben meghatározott összeghatárig az OBA által biztosított. A devizaszámlához tartozó kamatokat és díjakat a mindenkor aktuális Hirdetmény tartalmazza.


További információkkal, ajánlatokkal várjuk egységeinkben!

 

A számlához kapcsolódó díjtételeket, a kamatok mértékét és a további információkat megtalálja az igénylés helyén a vonatkozó Hirdetményben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatban.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények