Családi kedvezmény

Számtalan előny a család számára.

Kik igényelhetik?

Családi kedvezmény igénybevételére jogosultak azon lakossági ügyfelek,

 

  • akiknek a közvetlen hozzátartozója  az igénybejelentés pillanatában már rendelkezik Takarékszövetkezetünknél Hagyományos vagy Komplex számlacsomaggal (a továbbiakban: kedvezményre jogosító számla), és kedvezményre jogosító számlára vonatkozóan teljes körűen teljesülnek az alábbi feltételek:
  • a számlára havonta legalább 50.000 Ft összegben rendszeres jóváírás érkezik, és
  • a számlára kedvezmény igénylését megelőzően már legalább 1 alkalommal érkezett jóváírás,

 

  • akik a Takarékszövetkezet által meghatározott nyomtatványon nyilatkoznak a hozzátartozói minőségükről, és a kedvezményre jogosító számla tulajdonosának erről szóló nyilatkozata is rendelkezésre áll,

 

  • akik új Csemete, Nebuló vagy Ugródeszka számlacsomagot igényelnek (a továbbiakban: kedvezménnyel érintett számla) és

 

  • az újonnan megnyitott számlára minden hónapban legalább egy, bármilyen összegű jóváírás érkezik.

 

 

Családi kedvezményre jogosultság esetén:

 

  • a kedvezménnyel érintett Csemete számla, Nebuló vagy Ugródeszka számlacsomagok havi díja: 0 Ft

 

A kedvezmény visszavonásig érvényes.

 

A Takarékszövetkezet jogosult a feltételek fennállását mind a kedvezményre jogosító számlán, mind a kedvezménnyel érintett számlán havonta felülvizsgálni, továbbá a jogosultság feltételeit igazoló, Takarékszövetkezet által arra alkalmasnak ítélt dokumentumokat (pl. anyakönyvi kivonat, bírósági határozat) a kedvezményre jogosító és a kedvezménnyel érintett száma tulajdonosától bármikor bekérni. A feltételek fennállásának vagy igazolásának hiányában a kedvezmény az érintett számla vonatkozásában megszűnik, és a kedvezmény a megszűnés hónapjának számlavezetési díjában már nem érvényesíthető.

 

A számlacsomaghoz és bankkártyához kapcsolódó díjtételeket, a kamatok mértékét és a további információkat megtalálja az igénylés helyén a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményében, az Általános Szerződési Feltételeiben és Üzletszabályzatában.

 


* Közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (8:1.§ 1.) szerint: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
Hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (8:1.§ 2.) szerint: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Hirdetmények